Na co dzień o tym nie myślisz,
ale każdego dnia Twoja firma
mogłaby zarabiać więcej niż zarabia.
Wyszukiwarka
Subskrypcja

Zyskaj jak ANWIL

 

Tak, jak jedno zdjęcie zastępuje 1000 słów, tak przykład sukcesu ANWILU zastępuje gruby tom dowodów na finansową potęgę rezerw efektywności tkwiących w różnych obszarach przedsiębiorstw.

ANWIL to dowód skutecznie wdrożonej zmiany z wysokim wynikiem ekonomicznym i trwałym efektem wielowątkowej restrukturyzacji.

 

 

Z   k r a w ę d z i   n a d   p r z e p a ś c i ą   n a   s z c z y t   e f e k t y w n o ś c i

 

ANWIL SA, wcześniej występujący pod firmą Zakłady Azotowe Włocławek SA, od upadku został uchroniony przez realizację projektu, który oparł się na wykorzystaniu rezerw efektywności ukrytych w przedsiębiorstwie.

Nie ma w Polsce wielu, jeżeli w ogóle są, tak spektakularnych przykładów drogi przebytej przez dużą firmę z krawędzi nad przepaścią na szczyt efektywności, jak w przypadku ANWILU, przez lata nieustannie nagradzanego złotem i diamentami za wyniki.

Problem

ANWIL był staroświecką firmą, jednym z kilku konkurujących z sobą kombinatów chemicznych, ogromnie nie dostosowanym do gospodarki rynkowej, powalonym na kolana przez błędy zarządzania.

Firma miała ujemną rentowność sięgającą 28% i ogromne długi. Przez wiele kwartałów w kasie firmy nie było więcej niż 32 grosze na 1 zł zobowiązań wymagalnych. Banki odmówiły kredytowania, w firmie zalegało kilkadziesiąt tysięcy ton nie sprzedanych produktów, część instalacji produkcyjnych wyłączono, kontrahent żądał przedpłat na dostawę jednego z głównych surowców a na kontach bankowych firmy odbywały się egzekucje komornicze. Stosunki międzyludzkie w firmie pozostawiały bardzo wiele do życzenia a płace były najniższe w polskiej chemii. Taka też była pozycja ANWILU w sektorze.

Można było pomarzyć o ANWILU jako normalnej firmie, o planowaniu strategii, o rozwoju przedsiębiorstwa, o projektowaniu inwestycji, gdy tymczasem należało w pierwszym rzędzie robić wszystko co możliwe, żeby firma, po prostu, przeżyła następny tydzień.

Projekt i Realizacja

Założyciel MM Money i przewodnik naszych managerów, Andrzej M. Zalewski, zaprojektował i przeprowadził w latach dziewięćdziesiątych naprawę spółki akcyjnej ANWIL w czasie, gdy był jej prezesem i dyrektorem generalnym. Praca ta była realizacją projektu uruchomienia wszelkich rezerw efektywności firmy, do czego niezbędna była wielowątkowa restrukturyzacja przedsiębiorstwa.

Rezultat

W trakcie 2 i pół letnich intensywnych działań naprawczych w okresie gruntownej przebudowy przedsiębiorstwa, która mobilizowała całą społeczność firmy, ANWIL chwycił przyczółki rentowności a następnie szybko ją podnosił osiągając wielką nadwyżkę finansową. Dzięki temu możliwa była spłata długów i pierwsze inwestycje.

To, co jednak najważniesze to to, że w okresie naprawy powstała całkiem nowa, nowoczesna organizacja przemysłowa i zostały stworzone solidne, systemowe i ekonomiczne fundamenty trwałego rozwoju firmy osadzone w podłożu wysokiej efektywności. Wykorzystanie tych zdobyczy i kontynuacja przytomnej polityki zarządzania firmą, spowodowały od tej pory utrzymywanie przez ANWIL pozycji najbardziej efektywnej firmy w polskiej chemii przez wiele lat.

Skrupulatna identyfikacja wszystkich rodzajów rezerw oraz z determinacją wdrożone nowatorskie rozwiązania w rozbiciu banku rezerw efektywności, stanowiły oś planu zbudowania prosperity ANWILU.

 

 

 

R o z b i j   b a n k   r e z e r w   e f e k t y w n o ś c i   w   f i r m i e.
S t a ń   s i ę   n a j e f e k t y w n i e j s z y.

 

 

 

 

KOKOM