Na co dzień o tym nie myślisz,
ale każdego dnia Twoja firma
mogłaby zarabiać więcej niż zarabia.
Wyszukiwarka
Subskrypcja

Sprzedajesz, Kupujesz firmę

Oferta » Sprzedajesz, Kupujesz firmę

 

Stan firmy przeznaczonej do sprzedaży to jeden z kluczowych elementów oferty tej sprzedaży. Istotnie ważny dla obu zainteresowanych stron: Sprzedającego i Kupującego. Standardowe dokumenty sprawozdawcze w tym finansowe, dokumenty korporacyjne nie dają pełnego obrazu tego stanu a nawet mogą go fałszować. Wiedząc o tym, wspieramy i Sprzedających i Kupujących firmy w okresach okołotransakcyjnych.

 

Sprzedający

Wobec powziętego już jakiś czas temu zamiaru zbycia firmy, wcale nierzadko dochodzi do poluzowania rygoru w zarządzaniu firmą i nadzorze nad nią. To okres, w którym firma może stracić na wartości i na wizerunku. I jedno i drugie waży na efektach transakcji sprzedaży.

Podejmując pracę dla Właściciela w okresie od decyzji o sprzedaży biznesu do chwili przeprowadzenia transakcji sprzedaży firmy, wspieramy działania zapobiegające spadkowi wartości firmy, działamy na rzecz wzrostu tej wartości, utrzymania i rozwinięcia perspektyw oraz podniesienia wizerunku firmy w jednym celu - stworzenia okoliczności dla uzyskania przez Sprzedającego możliwie najlepszej ceny.

W przypadku, gdy Właściciel zamierza sprzedać część prowadzonego biznesu, przygotowujemy projekt optymalnego podziału przedsiębiorstwa i wspomagamy wdrożenie tego procesu.

 

Kupujący

Kiedy naszym doradztwem zainteresowany jest Kupujący firmę, poddajemy firmę własnem badaniu pod kątem ekonomiczno-finansowym i zarządczym w celu pozyskania informacji o walorach i brakach przesiębiorstwa. Na podstawie wyników audytu, przedstawiamy Kupującemu swoje sugestie co do: celowości zakupu, dającej się zaakceptować ceny zakupu biznesu a także, co bodaj najważniejsze, prezentujemy potencjalnemu Kupcowi zręby projektowanej zmiany firmy - możliwej do podjęcia przy rozsądnym poziomie nakładów na tę zmianę - w celu istotnego podniesienia wartości firmy w okresie od kilku miesięcy do kilku lat po zakupie przesiębiorstwa.

Dla zakupionej firmy, gdy jest to celowe, przygotowujemy projekt podziału przedsiębiorstwa i/lub optymalnego połączenia z innymi częściami biznesu Kupującego.

Więcej o najlepszej z możliwych inwestycji jaką jest zakup pewnego rodzaju firm  > tutaj

 

 

O f e r t y   S p r z e d a ż y   i   Z a k u p u   B i z n e s u   > tutaj

 

 

 

KOKOM