Na co dzień o tym nie myślisz,
ale każdego dnia Twoja firma
mogłaby zarabiać więcej niż zarabia.
Wyszukiwarka
Subskrypcja

Poufność

 Mając świadomość materii i wagi spraw ze szczytów zarządzania przedsiębiorstwami oraz znaczenia dla osób zarządzających ich prywatności, zapewniamy naszym Klientom najdalej idącą, bezterminową poufność

  • dochowujemy tajemnicy przedsiębiorstwa 
  • pozostawiamy wyłącznie dla Klienta i dla siebie treść materiału pobadawczego, przedmiot doradztwa udzielonego Klientowi oraz zastosowane u Niego rozwiązania wdrożeniowe
  • nie żądamy listu referencyjnego od Klienta
  • nie publikujemy ani w żaden sposób nie udostępniamy nazw podmiotów ani nazwisk osób, które skorzystały z naszych usług.

 

Jedynym możliwym odstępstwem od tych zasad jest okoliczność, kiedy firma lub osoba zarządzająca zgadza się na rozpowszechnianie określonych informacji powstałych w toku współpracy z nami.

 

 

KOKOM