Na co dzień o tym nie myślisz,
ale każdego dnia Twoja firma
mogłaby zarabiać więcej niż zarabia.
Wyszukiwarka
Subskrypcja

Pieniądze zamiast rezerw

 


Rezerwy efektywności w istniejącym organizmie przedsiębiorstwa
są wydajniejszym źródłem pieniędzy niż niejedna inwestycja w nowe.

Inaczej niż to jest w przypadku inwestycji wymagającej sporego finansowania, uruchomienie rezerw często nie wymaga wielu nakładów, a w każdym razie, nakłady finansowe zwykle mają wysoką i bardzo wysoką stopę zwrotu.

Dochody z inwestycji trzeba pomniejszyć o pożyczone środki podlegające zwrotowi, podczas gdy pieniądze uwolnione z rezerw efektywności w całości od razu można wykorzystać w dowolny sposób.

Bardzo znaczący efekt wykorzystania rezerw efektywności jest osiągalny w dużych firmach i konglomeratach firm.

 


R o z b i j   b a n k   r e z e r w   e f e k t y w n o ś c i   w   f i r m i e.
Z w i ę k s z   b o g a c t w o .

 

 

 

KOKOM