Na co dzień o tym nie myślisz,
ale każdego dnia Twoja firma
mogłaby zarabiać więcej niż zarabia.
Wyszukiwarka
Subskrypcja

W czym tkwi sedno ?

 

 

S e d n o   t k w i   w   z m i a n i e


Podniesienie efektywności firmy, ze skutkiem osiągnięcia rentowności lub uzyskania większych zysków, wywodzi się z zaplanowanej i wdrożonej w firmie zmiany polegającej na:

  • wyjściu firmy z dotychczasowego stanu i
  • przejściu do stanu, w którym wzrost efektywności jest możliwy.

 

Zmiana w przedsiębiorstwie, dokonywana w niezbędnym zakresie, we właściwy sposób i w odpowiednim czasie, jest solą procesu jego doskonalenia i rozwoju.

Powstrzymanie się od zmiany nie oznacza zachowania status quo a cofanie.
Bez ustawicznej zmiany nie ma szans na firmę lepszą i bogatszą ani na pomyślną, długoletnią egzystencję firmy.

Rezerwami efektywności, po wykorzystaniu których możliwe jest osiągnięcie większego zysku lub wyjście ze strat, są okoliczności, które odnoszą się do strategii, zorganizowania i funkcjonowania firmy i wymagają aktów zmiany: 

  •     u s u n i ę c i a  niewłaściwych elementów
  •     w y m i a n y     niektórych z nich na inne
  •     d o d a n i a      nowych elementów.

 

 

KOKOM